Aktualności

WALNE SPRAWOZDAWCZO- WYBORCZE ZEBRANIE CZŁONKÓW KLUBU -2022

Informujemy o zaawansowanych przygotowaniach do przeprowadzenia Walnego Sprawozdawczo - Wyborczego Zebrania Członków naszego Stowarzyszenia. W związku ze stanem epidemii w dniu 20 października 2020 roku Zarząd Klubu zdecydował o odwołaniu Walnego Sprawozdawczo - Wyborczego Zebrania Członków Klubu, które planowane było na 25 października. Pomimo ustawowego obowiązku przeprowadzenia Zebrania w okresie do 60 dnia po odwołaniu stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, który cały czas trwa czynimy starania by zebranie przeprowadzić w pierwszym kwartale 2022 roku.

Statut Stowarzyszenia oraz Regulaminy (pracy Zarządu i Komisji Rewizyjnej) poddane były do konsultacji wśród Członków Klubu i trwały do 25 listopada 2021 roku. Po tych konsultacjach dokonano stosownych korekt i poprawek. Ostateczna wersja ww. dokumentów będzie opublikowana wraz z ogłoszeniem terminu i porządku obrad Walnego Zebrania.

Więcej »

2021-10-22 OGŁOSZENIE - sprzedaż używanej broni palnej

Zarząd Stowarzyszenia przedstawia do sprzedaży używaną broń palną. Wykaz broni oraz zasady zbycia określono w uchwale Nr 15/V/2021 Zarządu KSS "OBROŃCA" w Troszynie z dnia 21 października b.r.  i znajdują się w załączniku: WYKAZ BRONI DO SPRZEDAŻY. Licytacja trwa do 30 listopada 2021 r.

Więcej »

ZMIANY W STATUCIE STOWARZYSZENIA - wersja konsultowana do dnia 25.11.2021 r.

Zarząd Klubu opracował projekt zmian w Statucie Stowarzyszenia oraz Regulaminach, które podlegają zatwierdzeniu uchwałą Walnego Zebrania Członków.

Zapraszamy do udziału w konsultacjach.

Członkowie Klubu zainteresowani wyrażeniem opinii i ewentualnym zgłoszeniem swoich wniosków oraz propozycji mogą pobrać te dokumenty w siedzibie Klubu lub poprosić by przesłano je drogą e-mailową. Konsultacje trwają do 25 listopada b.r.

Więcej »

Ranking "ZAWODNIK ROKU - 2021"

Zachęcamy do rywalizacji o tytuł "ZAWODNIKA ROKU 2021. Liczą się wszystkie punkty zdobyte we wszystkich zawodach w 2021 roku. Regulamin znajduje się w zakładce "Zawody/Regulaminy" na www.obronca.org Zgodnie z regulaminem Rankingu nagroda główna KARABIN, drugie miejsce PISTOLET I trzecie STRZELBA GŁADKOLUFOWA. Będą również dodatkowe nagrody z tzw. losowania (szczegóły w Regulaminie)

RANKING - aktualizacja z dnia 05.12.2021

Więcej »

Wnioski o przedłużenie licencji na 2022 rok

Apelujemy o składanie wniosków o przedłużenie licencji zawodniczej na 2022 rok. Wnioski będą przyjmowane tylko do końca stycznia 2022 roku i należy je składać w formie papierowej w siedzibie KSS "OBROŃCA".  Zawodnikom, którzy zaliczyli wymaganą ilość startów w macierzystym klubie wnioski zostaną wygenerowane z bazy klubowej. W takim przypadku należy zgłosić się celem złożenia podpisu. Zawodnik, który wykonał starty w rożnych klubach wypełnia wniosek osobiście (wniosek do poprania). Wraz z wnioskiem w wersji papierowej należy wnieść opłatę w kwocie 50 zł gotówką w siedzibie Klubu lub na rachunek bankowy Klubu 54 8915 0003 0012 4009 2000 0010 (w tytule wpłaty wpisać: za licencję zawodniczą PZSS 2022). Po złożeniu wniosku i wniesieniu opłaty należy zalogować się na swoje konto w portalu PZSS i przedłużyć licencję. Portal PZSS: https://portal.pzss.org.pl/

Jeżeli będą problemy z zalogowaniem się proszę o kontakt telefoniczny tel.: 602-219-227. Jednym z powodów może być brak adresu e-mail zawodnika w bazie PZSS. W takich sytuacjach dostęp do bazy PZSS nadaje Klub.

UWAGA: Osoby, które zmieniły dane osobowe (adres zameldowania, adres do korespondencji), proszone są o samodzielne wprowadzenie zmian w danych osobowych na portalu PZSS oraz powiadomienie Klubu. Właściwe dane w orzeczeniu PZSS (wersji papierowej licencji) zapobiegnie problemom w organach Policji.

Eugeniusz Stanisław Gorczyca - prezes

Więcej »

2021-12-04 Zawody otwarte "TURNIEJ MIKOŁAJKOWY"

4 i 5 grudnia przeprowadzimy otwarte zawody strzeleckie "TURNIEJ MIKOŁAJKOWY". W sobotę konkurencje karabinowe i strzelba gładkolufowa a w niedzielę pistoletowe i rewolwery. Szczegółowy regulamin w zakładce "Zawody".

Zawody zaliczane do PUCHARU PREZESA 2021 oraz Rankingu "Najlepszy zawodnik 2021 roku".

UWAGA: w dalszym ciągu obowiązują zasady DDM. Przypominamy o zabraniu własnych środków ochrony osobistej: ochronniki słuchu i wzroku oraz maseczki.

Więcej »

2021-11-18 Czwartkowe zawody strzeleckie - dynamiczne

Zapraszamy na czwartkowe zawody strzeleckie - dynamiczne ,,End of Time" w dniu 18 listopada od godz. 17,30 do 21,30. Regulamin zawodów w zakładce "Zawody".

Konkurencje:
1) karabin - pistolet (Kcz+Pcz) " Hostage Rescue"
2) strzelba - pistolet (SD+Pcz) "John Wick"

UCZESTNICTWO:

Zawodnicy posiadający licencję PZSS na 2021 rok. W zawodach mogą brać również udział posiadający legitymację osoby dopuszczonej do posiadania broni palnej albo osoby posiadające patent strzelecki jednak klasyfikowani są poza konkursem "PK". Dokumenty uprawniające do startu w zawodach należy okazywać podczas rejestracji.

Więcej »