Aktualności

24 marca 2018 roku o godz. 9,00 na strzelnicy sportowej w Troszynie przy ul. Słowackiego 3 rozpocznie się kurs na "PATENT STRZELECKI". W kursie uczestniczą  członkowie klubu. 

Kurs trwa 20 godzin tj. cztery spotkania po pięć godzin lekcyjnych.

Kolejne terminy zająć szkoleniowych: 8 kwietnia od godz. 9,00 (wykłady) oraz 13 i 30 kwietnia od godz. 17 do 22 (zajęcia praktyczne).

Egzamin planowany jest na 6 maja (niedziela)

Darmowy kurs na patent strzelecki: www.patentstrzelecki.eu


Zapraszamy na otwarte zawody strzeleckie z okazji Dnia Kobiet pn.: "Turniej Rewolwerowy". Zawody przeprowadzimy w sobotę 10 marca od godz. 10 do 15. W szczególności zapraszamy zawodników w parach (kobieta, mężczyzna). Kobiety strzelają z rewolweru kal. ,22 (5,6 mm) a mężczyźni z centralnego zapłonu (np.: ,32; ,38; ,357 itd.). Szczegółowy regulamin zawodów w zakładce "Zawody". Przewidziano nagrodę specjalną dla pary za najwyższy wynik (suma wyników kobiety i mężczyzny).

Zarząd KSS "OBROŃCA"


W dniu 16 lutego przeprowadziliśmy szkolenie z zasad posługiwania się bronią palną z uczestniczkami kursu samoobrony w ramach projektu pn. "Bądź Bezpieczna". Po wstępnym przeszkoleniu przeprowadziliśmy rywalizację Pań w dwuboju (karabin i pistolet). Klub Strzelecki "OBROŃCA" Troszyn od pierwszej edycji jest współorganizatorem tego przedsięwzięcia. Realizujemy to w ramach zadań statutowych jako Organizacja Pożytku Publicznego. Szersza relacja, rezultaty i zdjęcia na stronie Mazowieckiej Policji: LINK


Wysokość składki członkowskiej na 2018 rok wynosi:

320 zł - składka członkowska 2018

160 zł - składka członkowska 2018 (osoby w wieku powyżej 65 lat i studenci w wieku do 24 lat)

80 zł - składka członkowska 2018 (uczniowie lub studenci w wieku do 20 lat)

40 zł - składka kolekcjonerska 2018

W ramach opłaconej składki członkowskiej zawodnik jest ubezpieczony od NNW, odprowadzona jest składka do Wojewódzkiego Związku Strzelectwa Sportowego i korzysta ze strzelnicy bez dodatkowych opłat.

Przypominamy, że składki należy wpłacać od 1 stycznia do 15 lutego 2018 roku na rachunek bankowy klubu lub gotówką w siedzibie klubu.

Numer konta: 54891500030012400920000010

Klub Strzelectwa Sportowego "OBROŃCA"

ul. Słowackiego 3, 07-405 Troszyn


W rozliczeniu PIT lub CIT należy wpisać nr KRS: 0000122834

Przekazane pieniądze trafią na konto naszego Klubu, po przekazaniu ich przez Urzędy Skarbowe.

Przekazane środki zostaną przeznaczone na cele zgodne z życzeniami darczyńców, np. na zakup sprzętu dla zawodników lub inne potrzeby statutowe Klubu. W imieniu członków i miłośników sportu strzeleckiego zwracamy się z gorącą prośbą o popularyzację tej formy pomocy dla naszego Klubu wśród znajomych i osób życzliwych. Tym drobnym podarunkiem damy świadectwo troski o dalszy los naszego Klubu oraz upowszechnianie kultury fizycznej  wśród dzieci i młodzieży. Z wpłat 1% wspierać będziemy działania mające na celu podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej.