Aktualności

Zapraszamy na Otwarte zawody strzeleckie z okazji Święta Narodowego 3 Maja, które przyprowadzimy 5 maja (sobota) od godz. 10,00 do 15,00. Konkurencje: pistolet sportowy, pistolet centralnego zapłonu, rewolwer centralnego zapłonu, karabin sportowy oraz karabin centralnego zapłonu.

Nagroda specjalna za najwyższy wynik (suma wyników 5-ciu konkurencji). Regulamin w zakładce "Zawody".


W zakładce "Dokumenty" zamieszczono nowy REGULAMIN STRZELNICY zatwierdzony Decyzją Wójta Gminy Troszyn nr UG.4220.1.2018 z dnia 12.04.2018 r. Wszystkich członków naszego Klubu oraz osoby korzystające ze strzelnicy prosimy o zapoznanie się z nim i bezwzględne przestrzeganie.

Zarząd KSS "OBROŃCA" w Troszynie


24 marca oraz 8 kwietnia 2018 roku na strzelnicy sportowej w Troszynie przy ul. Słowackiego 3 przeprowadziliśmy zajęcia teoretyczne kursu na "PATENT STRZELECKI".

Kolejne terminy zająć szkoleniowych: 13 i 20 kwietnia od godz. 17 do 22 (zajęcia praktyczne).

Egzamin planowany jest na 6 maja (niedziela)

Darmowy kurs na patent strzelecki: www.patentstrzelecki.eu


Wysokość składki członkowskiej na 2018 rok wynosi:

320 zł - składka członkowska 2018

160 zł - składka członkowska 2018 (osoby w wieku powyżej 65 lat i studenci w wieku do 24 lat)

80 zł - składka członkowska 2018 (uczniowie lub studenci w wieku do 20 lat)

40 zł - składka kolekcjonerska 2018

W ramach opłaconej składki członkowskiej zawodnik jest ubezpieczony od NNW, odprowadzona jest składka do Wojewódzkiego Związku Strzelectwa Sportowego i korzysta ze strzelnicy bez dodatkowych opłat.

Przypominamy, że składki należy wpłacać od 1 stycznia do 15 lutego 2018 roku na rachunek bankowy klubu lub gotówką w siedzibie klubu.

Numer konta: 54891500030012400920000010

Klub Strzelectwa Sportowego "OBROŃCA"

ul. Słowackiego 3, 07-405 Troszyn


W rozliczeniu PIT lub CIT należy wpisać nr KRS: 0000122834

Przekazane pieniądze trafią na konto naszego Klubu, po przekazaniu ich przez Urzędy Skarbowe.

Przekazane środki zostaną przeznaczone na cele zgodne z życzeniami darczyńców, np. na zakup sprzętu dla zawodników lub inne potrzeby statutowe Klubu. W imieniu członków i miłośników sportu strzeleckiego zwracamy się z gorącą prośbą o popularyzację tej formy pomocy dla naszego Klubu wśród znajomych i osób życzliwych. Tym drobnym podarunkiem damy świadectwo troski o dalszy los naszego Klubu oraz upowszechnianie kultury fizycznej  wśród dzieci i młodzieży. Z wpłat 1% wspierać będziemy działania mające na celu podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej.