Aktualności

16.02.2017 r. Polski Związek Strzelectwa Sportowego przysłał licencje zawodników złożone we wniosku z grudnia 2016 roku. Zapraszamy do odbioru osobiście w siedzibie Klubu.


Zapraszamy na Turniej Rewolwerowy z okazji Dnia Kobiet w dniu 4 marca 2017 roku (sobota). Zgłoszenia przyjmujemy w dniu zawodów od godz. 9,00 do 14,00. Przewidujemy nagrodę specjalną dla pary za najwyższy wynik (suma wyników dwóch konkurencji). Szczegóły w regulaminie zawodów.


26 marca 2017 r. o godz. 9,00 na strzelnicy sportowej w Troszynie przy ul. Słowackiego 3 rozpocznie się kurs na "PATENT STRZELECKI". W kursie mogą uczestniczyć tylko członkowie klubu. Program kursu.

Kurs trwa 20 godzin tj. cztery spotkania po pięć godzin (zajęcia teoretyczne prowadzone są w niedziele od godz. 10 do 14,30 natomiast praktyczne w piątki od 17 do 22). Na pierwszym spotkaniu kolejne terminy zajęć ustalą słuchacze. Egzamin planowany jest na 3 dekadę kwietnia 2017 r. Proszę zapoznać się ze zmianami w przepisach Polskiego Związku Strzelectwa Sportowego - LINK

Zapytania i zgłoszenia prosimy kierować telefonicznie na 602219227 lub e-mail: biuro@obronca.org 


W dniu 12 lutego 2017 roku (niedziela) od godz. 10 do 17 odbędzie się sprawdzian praktyczny umiejętności strzeleckich z osobami, które nieudokumentowały udziału we współzawodnictwie sportowym w 2016 roku.

Podstawa prawna: § 7 pkt. 8 Regulaminu przyznawania i pozbawiania licencji zawodniczych uprawniających do uczestnictwa we współzawodnictwie sportowym w dyscyplinach wchodzących w skład sportu strzeleckiego.


W rozliczeniu PIT lub CIT należy wpisać nr KRS: 0000122834

Przekazane pieniądze trafią na konto naszego Klubu, po przekazaniu ich przez Urzędy Skarbowe.

Przekazane środki zostaną przeznaczone na cele zgodne z życzeniami darczyńców, np. na zakup sprzętu dla zawodników lub inne potrzeby statutowe Klubu. W imieniu członków i miłośników sportu strzeleckiego zwracamy się z gorącą prośbą o popularyzację tej formy pomocy dla naszego Klubu wśród znajomych i osób życzliwych. Tym drobnym podarunkiem damy świadectwo troski o dalszy los naszego Klubu oraz upowszechnianie kultury fizycznej  wśród dzieci i młodzieży. Z wpłat 1% wspierać będziemy działania mające na celu podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej.