Aktualności

W dniu 25 marca (sobota) od godz. 8,00 na strzelnicy myśliwskiej PZŁ Stepna Michałki odbyła się impreza p.n.: LEGIONISTA W BOJU". Organizatorem imprezy było Stowarzyszenie na rzecz Obrony Terytorialnej "Legia Nadnarwiańska". Instruktorzy z KSS "OBROŃCA" w Troszynie przeprowadzili strzelania z broni krótkiej GLOCK-17 kal. 9 mm PA (odległość 25 m) i broni długiej kbk AK kal. 7,62 mm (odległość 100 m). Informacja o tej imprezie jest już na stronie internetowej Polski Zbrojnej. Tu KLIKNIJ 


Zapraszamy na zawody strzeleckie w dniu 1 kwietnia 2017 roku. Konkurencje Psp30 - część dokładna i Pcz30 - część dokładna. Strzelanie z jednej ręki. Regulamin zawodów w zakładce "Zawody". Rejestracja i zapisy na zmiany godzinowe do dnia 30 marca br.


26 marca 2017 r. o godz. 9,00 na strzelnicy sportowej w Troszynie przy ul. Słowackiego 3 rozpocznie się kurs na "PATENT STRZELECKI". W kursie mogą uczestniczyć tylko członkowie klubu w ramach opłaconej składki tj. wpisowego do klubu. Program kursu.

Kolejne zajęcia teoretyczne (obecność obowiązkowa) przeprowadzone będą w sobotę 8 kwietnia  od godz. 9 do 14,30. Zajęcia praktyczne w piątki  21 i 28 kwietnia od 17 do 22). Egzamin planowany jest na 7 maja 2017 r (niedziela). Proszę zapoznać się ze zmianami w przepisach Polskiego Związku Strzelectwa Sportowego - LINK

 


Wysokość składki członkowskiej na 2017 rok wynosi:

320 zł - składka członkowska 2017

160 zł - składka członkowska 2017 (osoby w wieku powyżej 65 lat i studenci w wieku do 24 lat)

80 zł - składka członkowska 2017 (uczniowie lub studenci w wieku do 20 lat)

40 zł - składka kolekcjonerska 2017

W ramach opłaconej składki członkowskiej zawodnik jest ubezpieczony od NNW, odprowadzona jest składka do Wojewódzkiego Związku Strzelectwa Sportowego i korzysta ze strzelnicy bez dodatkowych opłat.

Przypominamy, że składki należy wpłacać do 15 lutego 2017 roku na rachunek bankowy klubu lub gotówką w siedzibie klubu.

Numer konta: 54891500030012400920000010

Klub Strzelectwa Sportowego "OBROŃCA"

ul. Słowackiego 3, 07-405 Troszyn


W rozliczeniu PIT lub CIT należy wpisać nr KRS: 0000122834

Przekazane pieniądze trafią na konto naszego Klubu, po przekazaniu ich przez Urzędy Skarbowe.

Przekazane środki zostaną przeznaczone na cele zgodne z życzeniami darczyńców, np. na zakup sprzętu dla zawodników lub inne potrzeby statutowe Klubu. W imieniu członków i miłośników sportu strzeleckiego zwracamy się z gorącą prośbą o popularyzację tej formy pomocy dla naszego Klubu wśród znajomych i osób życzliwych. Tym drobnym podarunkiem damy świadectwo troski o dalszy los naszego Klubu oraz upowszechnianie kultury fizycznej  wśród dzieci i młodzieży. Z wpłat 1% wspierać będziemy działania mające na celu podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej.