Aktualności

W dniach 2 i 3 grudnia w czasie od godz. 10 do 15 przeprowadzimy zawody strzeleckie p.n. "Turniej Mikołajkowy". Konkurencje pistoletowe w sobotę. Natomiast konkurencje karabinowe i strzelba gładkolufowa w niedzielę. Zgłoszenia i rejestracja do zawodów od godz. 9,30 do 14,00.

Szczegóły w regulaminie zawodów w zakładce "Zawody"

Można już odebrać klubowe kalendarze ścienne na 2018 rok z informacją o terminach zawodów.


Wnioski o licencje zawodnicze na 2018 rok należy składać w siedzibie KSS "Obrońca".

Zawodnikom, którzy zaliczyli wymaganą ilość startów w macierzystym klubie wnioski zostaną wygenerowane z bazy klubowej. W takim przypadku należy zgłosić się celem złożenia podpisu. Zawodnik, który wykonał starty w rożnych klubach wypełnia wniosek osobiście (wniosek do poprania poniżej).

Wraz z wnioskiem należy wnieść opłatę w kwocie 50 zł na rachunek bankowy Klubu 54 8915 0003 0012 4009 2000 0010 ( w tytule wpłaty wpisać: za licencję zawodniczą PZSS 2018) lub gotówką w siedzibie Klubu.

UWAGA: Osoby, które zmieniły dane osobowe (adres zameldowania, adres do korespondencji), proszone są o wypełnienie wniosku o wprowadzenie zmian w danych osobowych. Wniosek dostarczyć osobiście lub przysłać pocztą do siedziby Klubu. Właściwe dane w orzeczeniu PZSS (wersji papierowej licencji) zapobiegnie problemom w organach Policji.

Eugeniusz Stanisław Gorczyca - prezes

Do pobrania:
Wniosek o przedłużenie licencji zawodniczej

Wniosek o wprowadzenie zmian w danych osobowych


 Darmowy kurs na patent strzelecki: www.patentstrzelecki.eu


W dniach 11 i 12 listopada odbył się Turniej Niepodległości. W sobotę w konkurencjach karabinowych i ze strzelby gładkolufowej odnotowaliśmy 204 osobostarty. Nagrodę specjalną pierwszego dnia zawodów Ilustrowaną Encyklopedię "CZOŁGI I POJAZDY BOJOWE" za najwyższy wynik (suma wyników trzech konkurencji) otrzymał Zbigniew ŻEBROWSKI. Nagrodę drugiego dnia zawodów "POCZET KRÓLÓW POLSKI" od Mieszka I do Stanisława Augusta Poniatowskiego za najwyższy wynik w konkurencjach pistoletowych otrzymał Hubert GOŁĘBIEWSKI. Pełne rezultaty w zakładce "Zawody"

Gratulujemy !!!


W dniach 17-18 listopada 2016 r. KSS "OBROŃCA" organizuje kurs umożliwiający uzyskanie uprawnień "PROWADZĄCEGO STRZELANIE".

Zajęcia szkoleniowe:

17 listopada (piątek) od godz. 17,00 do 22,00

18 listopada (sobota od godz. 9,00 do 17,30

Absolwent kursu otrzyma dokument wydany przez Polski Związek Strzelectwa Sportowego, który na podstawie §2 pkt. 2 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 15 marca 2000 r. uprawnia do samodzielnego prowadzenia strzelań. Dokument jest ważny na terenie całego kraju.

Koszt kursu: 300 zł dla członków Klubu, 400 zł dla pozostałych osób

- opłata na konto Klubu (nr rachunku bankowego: 54 8915 0003 0012 4009 2000 0010 lub gotówką w biurze. W tytule wpłaty wpisać: "kurs prowadzącego strzelenie".

W koszty kursu wkalkulowano druk legitymacji prowadzącego strzelenie.

wniosek o przyznanie uprawnień prowadzącego strzelanie - TU

Zgłoszenia prosimy przesyłać na adres: biuro@obronca.org

Wymagania formalne wobec uczestników kursu określone w przepisach PZSS - LINK

Zapytania i zgłoszenia prosimy kierować telefonicznie na 602219227 lub e-mail: biuro@obronca.org