Aktualności

1) 02 i 03 lipca godz. 10 do 14,30 - zajęcia teoretyczne; 08 lub 15 lipca od godz. 17 do 22 - zajęcia praktyczne. EGZAMIN: 23.07.2022 r.

2) 5 i 6 listopada od godz. 10 do 14,30 - zajęcia teoretyczne; 7 lub 8 listopada od godz. 17 do 22 - zajęcia praktyczne

Terminy egzaminu zaraz po kursie i upublicznione będą po uzgodnieniu z PZSS.

UWAGA !!! przypominamy, że do egzaminu na PATENT STRZELECKI" można przystapić po 3 - miesięcznym stażu w Klubie i ukończonym kursie. Zalecamy by uczestnictwo w kursie planować odpowiednio do terminów.


Powrót