Aktualności

Zarząd Klubu przeznaczył do sprzedaży zbędne eksploatowane egzemplarze broni w formie licytacji. Wykaz broni wraz z ceną wywoławczą i proponowaną ceną zakupu oferenta oraz zasadami sprzedaży w ZAŁĄCZNIKU.


Powrót