Aktualności

W dniu 20 października 2020 roku Zarząd Klubu zdecydował o odwołaniu Walnego Sprawozdawczo - Wyborczego Zebrania Członków Klubu, które planowane było na 25 października. Kolejny termin Zebrania Członków Klubu zostanie ogłoszony na dzień przypadający w okresie do 60 dnia po odwołaniu stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii. Po podjęciu decyzji przez Zarząd Klubu o zwołaniu Zebrania, stosowne zawiadomienie zostanie ogłoszone.


Powrót