Aktualności

Od 9 do 24 października w systemie weekendowym b.r. w przeprowadzony będzie Kurs INSTRUKTORA STRZELECTWA (sportowy, bojowy) i Kurs PROWADZĄCEGO STRZELANIE. Zapraszamy osoby chcące poszerzyć swoje kwalifikacje w zakresie strzelectwa, ubiegające się o pozwolenie na broń (do celów szkoleniowych, sportowych, kolekcjonerskich i ochrony osobistej). Zapraszamy również żołnierzy Sił Zbrojnych RP, kandydatów ubiegających się w struktury Sił Zbrojnych i innych służb mundurowych.

ORGANIZATOR: Agencja Ochrony Mienia i Osób TARCZA" Sp. z o. o. Sp. K., ul. Jana Kilińskiego 29, 07-410 Ostrołęka - niepubliczna placówka kształcenia ustawicznego, kształcąca w formie stacjonarnej lub zaocznej. Nr ewidencyjny 166 z dnia 1.10.2018 r. Prezydent Miasta Ostrołęki.

Miejsce szkolenia: Strzelnica KSS "OBROŃCA" w Troszynie przy ul. Słowackiego 3

Szczegółowych informacji udziela: Eugeniusz Gorczyca - prezes Klubu tel.: 602-219-227

Kurs Instruktora strzelectwa trwa sześć dni (50 jednostek dydaktycznych plus 10 praktyka w roli instruktora)

Trzeci i czwarty dzień szkolenia obejmuje Kurs prowadzącego strzelanie wg programu Polskiego Związku Strzelectwa Sportowego. Osoby, które posiadają uprawnienia prowadzącego strzelanie zwolnione są z dwóch dni zajęć (16 godzin lekcyjnych)

9 październik (piątek) godz. 17,00 do 21,45

10 październik (sobota) godz. 9,00 do 18,00

16 październik (piątek) godz. 17,00 do 21,45

17 październik (sobota) godz. 9,00 do 18,00

18 październik (niedziela) godz. 9,00 do 18,00

24 październik (sobota) godz. 9,00 do 15,45

+ jeden dzień praktyki w roli instruktora w strzelnicy KSS "OBROŃCA" w Troszynie, ul. Słowackiego 3

Zajęcia 16 i 17 października 2020 roku zawierają kurs prowadzącego strzelanie.

Po zakończeniu kursu szkolony otrzyma:

1)    Zaświadczenie MEN o ukończeniu kursu instruktora strzelectwa

2)    Legitymację instruktora strzelectwa

3)    Legitymację prowadzącego strzelanie może otrzymać osoba posiadająca patent strzelecki oraz licencję trenera albo sędziego lub zawodnika.

W programie kursu uwzględnione jest szkolenie z zakresu strzelania sportowego i bojowego przy wykorzystaniu broni palnej: pistolety (Glock, Cz-75, P-99, P-83, Glauberyt), rewolwery (HW38, Taurus 689), karabiny (AK-47, M-16) i strzelby gładkolufowe (Mossberg 88)

Dla kursantów spoza Ostrołęki i Troszyna specjalna oferta noclegów 500 m od strzelnicy.

Wymagania:

- ukończone 21 lat

- umiejętność bezpiecznego posługiwania się bronią

- wypełnienie zgłoszenia

- dokonanie opłaty za kurs


Powrót