Aktualności

Zarząd Klubu opracował projekt zmian w Statucie Stowarzyszenia oraz Regulaminach, które podlegają zatwierdzeniu uchwałą Walnego Zebrania Członków.

Zapraszamy do udziału w konsultacjach.

Członkowie Klubu zainteresowani wyrażeniem opinii i ewentualnym zgłoszeniem swoich wniosków oraz propozycji mogą pobrać te dokumenty w siedzibie Klubu lub poprosić by przesłano je drogą e-mailową. Konsultacje trwają do 25 listopada b.r.


Powrót