Aktualności

W dniu 18 listopada od godz. 10,00 (niedziela) na strzelnicy w Troszynie przeprowadzony będzie egzamin na PATENT STRZELECKI. Link do strony Polskiego Związku Strzelectwa Sportowego - TU (zapisy na egzaminy będą otwarte 10 dni przed egzaminem, a zamykane na 2 dni robocze przed egzaminem). W czasie egzaminu dostarczyć do sekretarza Komisji egzaminacyjnej wygenerowany wniosek na PATENT STRZELECKI podpisany i opieczętowany w macierzystym Klubie oraz potwierdzenie opłaty za egzamin. Lekarz medycyny sportowej będzie obecny podczas egzaminu.


Powrót