Aktualności

Od 1 maja możliwe jest uprawianie sportu w obiektach sportowych krytych i na basenach - przy zachowaniu max. 50% obłożenia obiektu.

Od 29 maja otwarta strzelnica dla wszystkich. Obowiązywać będzie limit osób - max. 1 osoba na 15 m2 (czyli w pomieszczeniach strzelnicy będzie mogło przebywać max. 20 osób)

UWAGA: w dalszym ciągu obowiązują zasady DDM. Ponadto przypominamy o zabraniu własnych środków ochrony osobistej: ochronniki słuchu i wzroku, maseczki.


Powrót