Aktualności

Po raz kolejny nasze Stowarzyszenie wspiera szczytny cel Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Do zainteresowanych Sztabów przekażemy do licytacji karnety (karty startowe) uprawniające do bezpłatnego udziału w zawodach strzeleckich, które przeprowadzimy w dniach 20 i 21 lutego 2021 roku. W taki sposób udzielimy wsparcia dla oddziałów dziecięcej laryngologii, otolaryngologii i diagnostyki głowy. Przygotowano do przekazania do Sztabu w Ostrołęce 25, Goworowie 20 i Różanie 15 szt. takich kart. PRZEPRASZAMY ZA ZMIANĘ TERMINÓW ZAWODÓW (zgodnie z opinią Ministerstwa Sportu do 14 lutego ze strzelnicy mogą korzystać tylko osoby z ważną licencją zawodniczą PZSS).


Powrót