Aktualności

ZMIANY W STATUCIE STOWARZYSZENIA - wersja konusowana do dnia 25.11.2021 r.

Zarząd Klubu opracował projekt zmian w Statucie Stowarzyszenia oraz Regulaminach, które podlegają zatwierdzeniu uchwałą Walnego Zebrania Członków.

Zapraszamy do udziału w konsultacjach.

Członkowie Klubu zainteresowani wyrażeniem opinii i ewentualnym zgłoszeniem swoich wniosków oraz propozycji mogą pobrać te dokumenty w siedzibie Klubu lub poprosić by przesłano je drogą e-mailową. Konsultacje trwają do 25 listopada b.r.

Więcej »

2021-10-22 OGŁOSZENIE - sprzedaż używanej broni palnej

Zarząd Stowarzyszenia przedstawia do sprzedaży używaną broń palną. Wykaz broni oraz zasady zbycia określono w uchwale Nr 15/V/2021 Zarządu KSS "OBROŃCA" w Troszynie z dnia 21 października b.r.  i znajdują się w załączniku: WYKAZ BRONI DO SPRZEDAŻY

Więcej »

Wnioski o przedłużenie licencji na 2022 rok

Apelujemy o składanie wniosków o przedłużenie licencji zawodniczej na 2022 rok. Wnioski będą przyjmowane tylko do końca stycznia 2022 roku i należy je składać w formie papierowej w siedzibie KSS "OBROŃCA".  Zawodnikom, którzy zaliczyli wymaganą ilość startów w macierzystym klubie wnioski zostaną wygenerowane z bazy klubowej. W takim przypadku należy zgłosić się celem złożenia podpisu. Zawodnik, który wykonał starty w rożnych klubach wypełnia wniosek osobiście (wniosek do poprania). Wraz z wnioskiem w wersji papierowej należy wnieść opłatę w kwocie 50 zł gotówką w siedzibie Klubu lub na rachunek bankowy Klubu 54 8915 0003 0012 4009 2000 0010 (w tytule wpłaty wpisać: za licencję zawodniczą PZSS 2022). Po złożeniu wniosku i wniesieniu opłaty należy zalogować się na swoje konto (po 1 listopada b.r.) w portalu PZSS i przedłużyć licencję. Portal PZSS: https://portal.pzss.org.pl/ 

Jeżeli będą problemy z zalogowaniem się proszę o kontakt telefoniczny tel.: 602-219-227. Jednym z powodów może być brak adresu e-mail zawodnika w bazie PZSS. W takich sytuacjach dostęp do bazy PZSS nadaje Klub.

UWAGA: Osoby, które zmieniły dane osobowe (adres zameldowania, adres do korespondencji), proszone są o samodzielne wprowadzenie zmian w danych osobowych na portalu PZSS oraz powiadomienie Klubu. Właściwe dane w orzeczeniu PZSS (wersji papierowej licencji) zapobiegnie problemom w organach Policji.

Eugeniusz Stanisław Gorczyca - prezes

Więcej »

2021-11-Kurs przygotowujący do egzaminu na patent strzelecki

Kurs na PATENT STRZELECKI przeprowadzony będzie 6 i 7 listopada 2021 r. o godz. 10,00 do 14,30 (zajęcia teoretyczne) oraz do wyboru jeden piątek 12.11 lub 19.11 od godz. 17 do 22 (zajęcia praktyczne). Egzamin planowany jest na sobotę 20 listopada 2021 r. od godz. 10,00.

W kursie na "PATENT STRZELECKI" mogą uczestniczyć  członkowie klubu, którzy dotychczas jeszcze nie uczestniczyli w kursie i nie mają patentu strzeleckiego. Koszty kursu wkalkulowane są w tzw. opłatę wpisowego do Klubu, którą każdy wpłaca podczas wstępowania do naszego stowarzyszenia. Nie wpłacamy żadnej dodatkowej opłaty za kurs. Obecność na zajęciach jest potwierdzeniem udziału w kursie.

W trakcie stażu przed egzaminem (w dowolne dni kiedy czynna jest strzelnica) każdy uczestnik kursu powinien zaliczyć treningi i sprawdziany strzeleckie pod nadzorem instruktora. Karty sprawdzianu strzeleckiego do pobrania u instruktora dyżurnego. Na sprawdziany przysługuje 50 szt. amunicji kal. 5,6 mm oraz 10 szt. 12/76.

Więcej »

Ranking "ZAWODNIK ROKU - 2021"

Zachęcamy do rywalizacji o tytuł "ZAWODNIKA ROKU 2021. Liczą się wszystkie punkty zdobyte we wszystkich zawodach w 2021 roku. Regulamin znajduje się w zakładce "Zawody/Regulaminy" na www.obronca.org Zgodnie z regulaminem Rankingu nagroda główna KARABIN, drugie miejsce PISTOLET I trzecie STRZELBA GŁADKOLUFOWA. Będą również dodatkowe nagrody z tzw. losowania (szczegóły w Regulaminie)

RANKING - aktualizacja z dnia 16.10.2021

Więcej »

2021-10-15 Otwarte zawody strzeleckie pod patronatem Starosty Ostrołęckiego

Zapraszamy do udziału i rywalizacji w Otwartych zawodach strzeleckich pod patronatem Starosty Ostrołęckiego w dniach 15 i 16 października.

W piątek od godz. 13 do 18 na strzelnicy w Kadzidle przy ul. Słonecznej 2 konkurencja karabin sportowy - Ksp20 (5 strzałów próbnych i 20 ocenianych). W sobotę w Troszynie konkurencje pistoletowe Psp10, Pcz10 i STRZELBA DOWOLNA-5 od godz. 10 do 15.

Nagrody za miejsca od 1 do 3 ufundował Starosta Ostrołęcki.

Więcej informacji w regulaminie zawodów w zakładce "Zawody"/"Regulaminy".

Więcej »

2021-10-14 Czwartkowe zawody strzeleckie - dynamiczne

Zapraszamy na czwartkowe dynamiczne zawody strzeleckie 14 października od godz. 17,30 do 21,30. Konkurencje: STRZELBA DYNAMICZNA 4 oraz Rewolwer dynamiczny 15. Regulamin zawodów w zakładce "Zawody". Jednocześnie zachęcamy do udziału w treningach strzelań dynamicznych, które prowadzone są w każdy wtorek od godz. 18 do 22.

UWAGA: prawo startu w zawodach mają zawodnicy posiadający licencję zawodniczą PZSS na 2021 rok oraz osoby posiadające legitymację osoby dopuszczonej do posiadania broni palnej albo osoby posiadające patent strzelecki (po okazaniu)

Więcej »