Aktualności

Zarząd Klubu podjął uchwałę o odsprzedaży zbędnych sprawnych oraz kilku wyeksploatowanych egzemplarzy broni palnej. Zainteresowani posiadający ważne zaświadczenia uprawniające do zakupu mogą oglądać broń w czasie urzędowania strzelnicy. LISTA


Polski Związek Strzelectwa Sportowego wprowadza nowe zasady obiegu dokumentów. Członkowie Klubu proszeni są o zapoznanie się z zasadami zamieszczonymi na www.pzss.org.pl 

Proszę wejść na portal: https://portal.pzss.org.pl/ i postępować zgodnie z wskazówkami. Jeżeli będą problemy z zalogowaniem się proszę o kontakt telefoniczny tel.: 602-219-227. Jednym z powodów może być brak adresu e-mail zawodnika w bazie PZSS. W takich sytuacjach dostęp do bazy PZSS nadaje Klub.

UWAGA ! - wnioski o przedłużenie licencji zawodniczej na 2019 rok składamy wg dotychczasowych zasad. Szczegóły niżej.

Eugeniusz Stanisław Gorczyca - prezes 


Wnioski o licencje zawodnicze na 2019 rok należy składać w siedzibie Klubu. Proszę nie zwlekać ze złożeniem wniosku ponieważ w pierwszym kwartale roku w Polskim Związku Strzelectwa Sportowego są duże opóźnienia w wydawaniu licencji.

Zawodnikom, którzy zaliczyli wymaganą ilość startów w macierzystym klubie wnioski zostaną wygenerowane z bazy klubowej. W takim przypadku należy zgłosić się celem złożenia podpisu. Zawodnik, który wykonał starty w rożnych klubach wypełnia wniosek osobiście (wniosek do poprania poniżej).

Wraz z wnioskiem należy wnieść opłatę w kwocie 50 zł na rachunek bankowy Klubu 54 8915 0003 0012 4009 2000 0010 (w tytule wpłaty wpisać: za licencję zawodniczą PZSS 2019) lub gotówką w siedzibie Klubu.

UWAGA: Osoby, które zmieniły dane osobowe (adres zameldowania, adres do korespondencji), proszone są o wypełnienie wniosku o wprowadzenie zmian w danych osobowych. Wniosek dostarczyć osobiście lub przysłać pocztą do siedziby Klubu. Właściwe dane w orzeczeniu PZSS (wersji papierowej licencji) zapobiegnie problemom w organach Policji.

Eugeniusz Stanisław Gorczyca - prezes

Do pobrania:
Wniosek o przedłużenie licencji zawodniczej

Wniosek o wprowadzenie zmian w danych osobowych


Na strzelnicy sportowej w Troszynie przy ul. Słowackiego 3 rozpocznie się kurs na "PATENT STRZELECKI". W kursie mogą uczestniczyć  członkowie klubu. 

Kurs trwa 20 godzin tj. cztery spotkania po pięć godzin.

07 i 14.10.2018 r. godz. 09 do 14 - zajęcia teoretyczne

19 i 26.10.2018 r. godz. 17 do 22 - zajęcia praktyczne

Darmowy kurs na PATENT STRZELECKI www.patentstrzelecki.eu


PROWADZĄCY STRZELANIE - osoba, która odbyła przeszkolenie w zakresie prowadzenia strzelania oraz udzielania pomocy medycznej w jednostkach organizacyjnych Policji, Straży Granicznej, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Służby Więziennej, Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, Polskiego Związku Strzelectwa Sportowego, Ligi Obrony Kraju lub Polskiego Związku Łowieckiego.". (Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 15 marca 2000 r. w sprawie wzorcowego regulaminu strzelnic Dz. U. Nr 18 poz. 234 z późn. zm.)

W dniach 16-17 listopada 2018 r. KSS "OBROŃCA" organizuje kurs umożliwiający uzyskanie uprawnień "PROWADZĄCEGO STRZELANIE".

Zajęcia szkoleniowe:

16 listopada (piątek) od godz. 17,00 do 22,00

17 listopada (sobota od godz. 9,00 do 17,30

Absolwent kursu otrzyma dokument wydany przez Polski Związek Strzelectwa Sportowego, który na podstawie §2 pkt. 2 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 15 marca 2000 r. uprawnia do samodzielnego prowadzenia strzelań. Dokument jest ważny na terenie całego kraju.

Koszt kursu: 300 zł dla członków Klubu, 400 zł dla pozostałych osób

- opłata na konto Klubu (nr rachunku bankowego: 54 8915 0003 0012 4009 2000 0010 lub gotówką w biurze. W tytule wpłaty wpisać: "kurs prowadzącego strzelenie".

W koszty kursu wkalkulowano druk legitymacji prowadzącego strzelenie.

wniosek o przyznanie uprawnień prowadzącego strzelanie - TU

Zgłoszenia prosimy przesyłać na adres: biuro@obronca.org

Wymagania formalne wobec uczestników kursu określone w przepisach PZSS - LINK

Zapytania i zgłoszenia prosimy kierować telefonicznie na 602219227 lub e-mail: biuro@obronca.org