Aktualności

W dniu 12 lutego 2017 roku (niedziela) od godz. 10 do 17 odbędzie się sprawdzian praktyczny umiejętności strzeleckich z osobami, które nieudokumentowały udziału we współzawodnictwie sportowym w 2016 roku.

Podstawa prawna: § 7 pkt. 8 Regulaminu przyznawania i pozbawiania licencji zawodniczych uprawniających do uczestnictwa we współzawodnictwie sportowym w dyscyplinach wchodzących w skład sportu strzeleckiego.


Uprzejmie informujemy, że strzelnica KSS "Obrońca" w Troszynie będzie nieczynna w dniach 31 grudnia 2016 r. oraz 1 stycznia 2017 r.

Za utrudnienia przepraszamy.


Zapraszamy na otwarte zawody strzeleckie XVII urodziny KSS "Obrońca" - 15 stycznia 2017 roku od godziny 10.00 do 15.00. Rejestracja zawodników od godz. 9.30 do 14.00.

Konkurencje: Psp10; Pcz10; Ksp10.

Nagroda specjalna: szabla urodzinowa (za najwyższy wynik - suma wyników trzech konkurencji)


Konkurencje karabinowe i strzelba gładkolufowa 10 grudnia (sobota) od godz. 10 do 15 Konkurencje pistoletowe 11 grudnia (niedziela) od godz. 10 do 15.. Rejestracja w dniu zawodów od godz. 9.30 do 14.00.

Do finału zakwalifikowali się:

Psp10 - Saracen Przemysław, Zaorski Hubert, Wawrzyszczak Jakub.

Pcz10 - Saracen Przemysław, Wawrzyszczak Jakub, Janowicz Zenon, Zaorski Hubert.

Ksp10 - Ziarno Przemysław, Jabłoński Janusz, Wawrzyszczak Jakub.

Kcz10 - Zaorski Hubert, Wawrzyszczak Jakub, Łukasiak Marek, Ziarno Przemysław, Szczubełek Mariusz, Janowicz Wojciech.

SP5 - Żebrowski Zbigniew, Ziarno Przemysław, Zaorski Hubert, Łukasiak Marek, Wawrzyszczak Jakub, Janowicz Wojciech, Dawid Andrzej.

UWAGA: w zawodach mogą brać udział wszyscy chętni a w szczególności zawodnicy, którym brakuje tzw. osobostartów do przedłużenia licencji zawodniczej na 2017 rok.


Wnioski o licencje zawodnicze na 2017 rok należy składać w siedzibie KSS "Obrońca". Zawodnikom, którzy zaliczyli wymaganą ilość startów w macierzystym klubie wnioski zostaną wygenerowane z bazy klubowej. W takim przypadku należy zgłosić się celem złożenia podpisu.

Wraz z wnioskiem należy wnieść opłatę w kwocie 50 zł na rachunek bankowy Klubu 54 8915 0003 0012 4009 2000 0010 ( w tytule wpłaty wpisać: za licencję zawodniczą PZSS 2017) lub w siedzibie Klubu.

UWAGA: Osoby, które zmieniły dane osobowe (adres zameldowania, adres do korespondencji), proszone są o wypełnienie wniosku o wprowadzenie zmian w danych osobowych. Wniosek dostarczyć osobiście lub przysłać pocztą do siedziby Klubu. Właściwe dane w orzeczeniu PZSS (wersji papierowej licencji) zapobiegnie problemom w organach Policji.

Eugeniusz Stanisław Gorczyca - prezes

Do pobrania:
Wniosek o przedłużenie licencji zawodniczej

Wniosek o wprowadzenie zmian w danych osobowych