Aktualności

W dniu 27 i 28 stycznia 2018 roku (sobota i niedziela) od godz. 10 do 17 odbędzie się sprawdzian praktyczny umiejętności strzeleckich z osobami, które nieudokumentowały udziału we współzawodnictwie sportowym w 2017 roku.

Podstawa prawna: § 7 pkt. 8 Regulaminu PZSS przyznawania i pozbawiania licencji zawodniczych uprawniających do uczestnictwa we współzawodnictwie sportowym w dyscyplinach wchodzących w skład sportu strzeleckiego. REGULAMIN


14 stycznia 2018 roku przeprowadziliśmy otwarte zawody strzeleckie "XVIII urodziny KSS "OBROŃCA" w Konkurencjach: Psp10; Pcz10; Ksp10.

Nagrodę specjalną: szablę urodzinową (za najwyższy wynik - suma wyników trzech konkurencji) wygrał Hubert GOŁĘBIEWSKI - "OBROŃCA" Troszyn - wynikiem 261 punktów.

GRATULUJEMY !!!


9 i 10 grudnia przeprowadzono rundę finałową Pucharu Prezesa za 2017 rok. Zgodnie z Ogólnym regulaminem zawodów w 2017 roku do klasyfikacji finałowej Pucharu Prezesa 2017 zaliczono wyniki z zawodów "Turniej Kurpiowski" oraz "Turniej Niepodległości" i wynik z Rundy Finałowej.

REZULTATY

Pistolet sportowy 10 - Gołębiewski Hubert - 284 pkt; Sokołowski Wojciech - 268 pkt; Żebrowski Zbigniew - 256 pkt.

Pistolet centralnego zapłonu 10 - Gołębiewski Hubert - 276 pkt; Sokołowski Wojciech - 234 pkt; Żebrowski Zbigniew - 224 pkt.

Karabin sportowy 10 - Żebrowski Zbigniew - 215 pkt; Sokołowski Wojciech - 159 pkt; Gadzała Grzegorz - 83 pkt.

Karabin centralnego zapłonu 10 - Żebrowski Zbigniew - 272 pkt; Sokołowski Wojciech - 265 pkt; Wasilewski Krzysztof - 259 pkt.

Strzelba praktyczna 5 - Żebrowski Zbigniew - 130 pkt; Sokołowski Wojciech - 122 pkt; Michalski Mariusz- 93 pkt

Wręczenie pucharów i dyplomów za 2017 rok odbędzie się podczas podsumowania roku strzeleckiego 5 stycznia 2018 roku o godz. 17,30.


9 i 10 grudnia przeprowadzona będzie runda finałowa Pucharu Prezesa za 2017 rok. Wszystkie konkurencje strzelane będą zarówno w sobotę jak i w niedzielę. Na stanowiska strzeleckie zapraszane będą wg kolejności zgłoszeń kompletne zmiany strzelające (5 osób) z takiego samego rodzaju broni. Do klasyfikacji finałowej Pucharu Prezesa 2017 zaliczane są wyniki z zawodów "Turniej Kurpiowski" oraz "Turniej Niepodległości" plus wynik z rundy finałowej.

W zawodach mogą brać udział inni zawodnicy, zwłaszcza ci którym brakuje jeszcze startów do licencji zawodniczej PZSS na 2018 rok.


W dniach 2 i 3 grudnia w czasie od godz. 10 do 15 przeprowadzimy zawody strzeleckie p.n. "Turniej Mikołajkowy". Konkurencje pistoletowe w sobotę. Natomiast konkurencje karabinowe i strzelba gładkolufowa w niedzielę. Zgłoszenia i rejestracja do zawodów od godz. 9,30 do 14,00.

Szczegóły w regulaminie zawodów w zakładce "Zawody"