Strzelnica

Strzelnica kryta, przeznaczona do prowadzenia strzelań szkoleniowych, sportowych, rekreacyjnych oraz treningów strzeleckich z broni palnej na odległość 25 m (pięć stanowisk strzeleckich).

Strzelnica czynna:
- w soboty i niedziele od godz. 10.00 do 18.00
- w środy od godz. 18.00 do 22.00
- w czwartki od godz. 17.00 - tylko członkowie klubu z własną bronią i amunicją - nie otwieramy magazynu broni !!!
- w innym czasie dla minimum 10 osób – po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym (w terminach i czasie do uzgodnienia).