Aktualności

UWAGA ! nie koliduje to z korzystaniem ze strzelnicy przez członków klubu i inne osoby.

W terminach:

26 i 27 stycznia 2019 roku (sobota i niedziela) od godz. 10 do 17

09 i 10 lutego 2019 roku (sobota i niedziela) od godz. 10 do 17

odbędzie się sprawdzian praktyczny umiejętności strzeleckich z osobami, które nieudokumentowały udziału we współzawodnictwie sportowym w 2018 roku.

Podstawa prawna: § 7 pkt. 8 Regulaminu PZSS przyznawania i pozbawiania licencji zawodniczych uprawniających do uczestnictwa we współzawodnictwie sportowym w dyscyplinach wchodzących w skład sportu strzeleckiego. REGULAMIN


Powrót