Aktualności

UWAGA ! nie koliduje to z korzystaniem ze strzelnicy przez członków klubu i inne osoby.

W terminach: 29 i 30 maja od godz. 10 do 17 oraz 9 czerwca od godz. 17 do 21  

odbędzie się sprawdzian praktyczny umiejętności strzeleckich z osobami, które nieudokumentowały udziału we współzawodnictwie sportowym w 2020

Podstawa prawna: § 7 pkt. 4 i 8 Regulaminu PZSS przyznawania i pozbawiania licencji zawodniczych uprawniających do uczestnictwa we współzawodnictwie sportowym w dyscyplinach wchodzących w skład sportu strzeleckiego. REGULAMIN


Powrót