Aktualności

OBROŃCA GUN30 (open) - 2 runda - 10 marca 2024 r.

OBROŃCA GUN30 (open) w konkurencji Psp30cz.d. - strzelanie wg przepisów ISSF z jednej ręki. Zawody ujęte w kalentarzu Polskiego Związku Strzelectwa Sportowego. Obecny Delegat Techniczny PZSS. Regulamin w zakładce "Zawody".

UWAGA: Obowiązuje zapisywanie się na zmiany (sms na nr 602-219-227 lub email: biuro@obronca.org

ZMIANY godzina: 10; 11; 12; 13; 14; 15, 16. UWAGA ! należy przybyć co najmniej 15 minut wcześniej.

Więcej »

‣2024-03-09 Turniej rewolwerowy z okazji Dnia Kobiet i Dnia Mężczyzn

Zapraszamy na otwarte zawody strzeleckie z okazji Dnia Kobiet i Dnia Mężczyzn pn.: "Turniej Rewolwerowy" w Troszynie. Zawody przeprowadzimy w sobotę 9 marca od godz. 10 do 17. W szczególności zapraszamy zawodników w parach (kobieta, mężczyzna). Kobiety strzelają z rewolweru kal. ,22 (5,6 mm) a mężczyźni z centralnego zapłonu (np.: ,32; ,38; ,357 itd.). Szczegółowy regulamin zawodów w zakładce "Zawody". Przewidziano nagrodę specjalną (Vileda Mop Parowy Steam Plus oraz Myjka do szyb okien VILEDA) dla pary za najwyższy wynik (suma wyników kobiety i mężczyzny).

Więcej »

APEL O WSPARCIE STOWARZYSZENIA

KRS: 0000122834

Klub posiada status Organizacji Pożytku Publicznego. Wesprzyj działalność KSS "OBROŃCA" w Troszynie przekazując 1,5 % swojego podatku w rocznym rozliczeniu PIT. Środki finansowe pozyskane z 1,5% przeznaczamy na nieodpłatną działalność statutową skierowaną do młodzieży i inne przedsięwzięcia ze sfery pożytku publicznego np.: zawody powszechne "10 strzałów ku chwale Ojczyzny", zawody strzeleckie z okazji Dnia Dziecka, strzelania i zawody harcerzy oraz Związków strzeleckich "STRZELEC", zawody darczyńców 32 Finału WOŚP, współorganizacja projektu dla Pań p.n.: "Bądź Bezpieczna" itd.

Więcej »

2024-03-09 KURS NA PATENT STRZELECKI

Kurs na PATENT STRZELECKI przeprowadzony będzie 9 i 10 marca 2024 r. w Troszynie o godz. 10,00 do 14,30 (zajęcia teoretyczne) w sali wykładowej ZSP Troszyn oraz 11 i 12 marca w strzelnicy od godz. 17 do 22 (zajęcia praktyczne). Podczas egzaminu będzie uprawniony lekarz. PYTANIA EGZAMINACYJNE

Egzamin 23 marca 2024 r. w Troszynie od godz. 10,00. Rejestracja na egzamin będzie dostepna 9 marca od godz. 20,00. Link do rejestracji na egzamin dostępny będzie na: https://portal.pzss.org.pl/

W kursie na "PATENT STRZELECKI" mogą uczestniczyć  członkowie klubu, którzy dotychczas jeszcze nie uczestniczyli w kursie i nie mają patentu strzeleckiego. Za kurs nie płacimy. Prowadzony jest w ramach tzw. opłaty wpisowego do Klubu, którą każdy wpłaca podczas wstępowania do naszego stowarzyszenia. Obecność na zajęciach jest potwierdzeniem udziału w kursie. UWAGA !!! w czasie stażu każdy uczestnik kursu zobligowany jest uczestniczyć w strzelaniach przygotowujących do części praktycznej egzaminu oraz zaliczyć pozytywnie dwukrotnie strzelanie z każdej z dyscyplin (pistolet, karabin, strzelba) - wg zasad prowadzenia egzaminu.

Więcej »

SPRAWDZIAN PRAKTYCZNY UMIEJĘTNOŚCI STRZELECKICH

UWAGA ! nie koliduje to z korzystaniem ze strzelnicy przez członków klubu i inne osoby.

W niżej wymienionych terminach w czasie pracy strzelnicy:

27 i 28 stycznia; 14 i 15 lutego; 17 i 18 lutego oraz 16 i 17 marca

odbędą się sprawdziany praktyczne umiejętności strzeleckich z osobami, które nieudokumentowały udziału we współzawodnictwie sportowym w 2023. Wybór terminu należy do zawodnika. (Podstawa prawna: § 7 pkt. 8 Regulaminu PZSS przyznawania i pozbawiania licencji zawodniczych uprawniających do uczestnictwa we współzawodnictwie sportowym w dyscyplinach wchodzących w skład sportu strzeleckiego). REGULAMIN

Więcej »

Składki członkowskie w 2024 roku

Składki za 2024 rok wpłacamy dopiero po 1 stycznia 2024 roku i godnie z Uchwałą nr 15/VI/2023 Zarządu Klubu z dnia 05.12.2023 r. należy je uregulować do 15 lutego 2024 r. Składki nie uległy zmianom w stosunku do ubiegłego roku. W ramach opłaconej składki rocznej podstawowej członek Klubu jest ubezpieczony od NNW, odprowadzona jest jego składka do Wojewódzkiego Związku Strzelectwa Sportowego i zwolniony jest z opłaty treningowej za korzystanie ze strzelnicy.

TABELA SKŁADEK na 2024 rok.

Numer konta: 54891500030012400920000010

Klub Strzelectwa Sportowego "OBROŃCA"; ul. Słowackiego 3, 07-405 Troszyn

Więcej »

23-25 lutego 2024 r. KURS PROWADZĄCYCH STRZELANIE

Zapraszamy Członków klubów strzeleckich, pracowników służb mundurowych i osoby posiadające legitymację osoby dopuszczonej do posiadania broni. Program kursu obejmuje 24 godziny lekcyjne i przeprowadzony będzie w dniach: 23 lutego od godz. 17,00 do 21,55; 24 lutego od godz. 9,00 do 17,25 oraz 25 lutego od godz. 9,00 do 15,45.

Opłata za kurs wynosi 350 zł + 100 zł legitymacja. Płatne przelewem na rachunek bankowy Klubu lub gotówką (kartą płatniczą) w dniu rozpoczęcia szkolenia.

Więcej »