Aktualności

KURS NA PATENT STRZELECKI - 2023-04-01

1 i 2 kwietnia od godz. 10 do 14,30 - zajęcia teoretyczne; 3 lub 11 kwietnia od godz. 17 do 22 - zajęcia praktyczne

Termin egzaminu 15 kwietnia (sobota) od gdz. 10,00.

W kursie na "PATENT STRZELECKI" mogą uczestniczyć członkowie klubu, którzy dotychczas jeszcze nie uczestniczyli i nie mają patentu strzeleckiego. Za kurs nie płacimy - prowadzony jest w ramach tzw. opłaty wpisowego do Klubu, którą każdy wpłacił podczas wstępowania do naszego stowarzyszenia. Obecność na zajęciach jest potwierdzeniem udziału w kursie.

 

Więcej »

KURS INSTRUKTORÓW STRZELECTWA / PROWADZĄCEGO STRZELANIE

17 marca (piatek) o godz. 16,30 we współpracy z NIEPUBLICZNĄ PLACÓWKĄ KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO "JANKOR" (RSPO 478472) rozpoczynamy Kurs instruktorów strzelectwa. Program kursu zawierał będzie uprawnienia prowadzącego strzelanie (24 godziny lekcyjne). Osoby posiadające już to uprawnienie zwolnione są z tych zajęć. Całość kursu trwa 6 dni (60 godzin lekcyjnych). Szóstym dniem jest praktyka w roli instruktora w strzelnicy KSS "OBROŃCA" w Troszynie. Możliwe jest uczestniczenie tylko w części kursu tj. prowadzącego strzelanie.

UWAGA: w przypadku małej ilości zgłoszeń na pełny zakres kursu przeprowadzimy tylko kurs na uprawnienia prowadzącego strzelenie.

 

Więcej »

SPRAWDZIAN PRAKTYCZNY UMIEJĘTNOŚCI STRZELECKICH

UWAGA ! nie koliduje to z korzystaniem ze strzelnicy przez członków klubu i inne osoby.

W terminach:

- 21 i 22 styczeń 2023 r. od godz. 10,00 do 17,00

- 17 luty 2023 r. od godz. 17,00 do 21,00

- 18 i 19 luty 2023 r. od godz. 10,00 do 17,00

- 30 i 31 marzec 2023 r. od godz. 17,00 do 21,00

odbędą się sprawdziany praktyczne umiejętności strzeleckich z osobami, które nieudokumentowały udziału we współzawodnictwie sportowym w 2022. Wybór terminu należy do zawodnika.

Podstawa prawna: § 7 pkt. 4 i 8 Regulaminu PZSS przyznawania i pozbawiania licencji zawodniczych uprawniających do uczestnictwa we współzawodnictwie sportowym w dyscyplinach wchodzących w skład sportu strzeleckiego. REGULAMIN

Więcej »

2023-01-02 WAŻNA INFORMACJA

Od 13 stycznia każdy piątek od godz. 17,00 do 21,00 uruchamiany jest jako dodatkowy dzień pracy strzelnicy tylko osobom z własną bronią i amunicją. Wraz ze wzrostem zainteresowania dzień ten będzie ogólodostępny.

Treningi Sekcji Strzelań Dynamicznych od 10 stycznia będą prowadzone w każdy wtorek od godz. 18,00 do 22,00.

Więcej »

Składki członkowskie w 2023 roku

Składki za 2023 rok wpłacamy dopiero po 1 stycznia 2023 roku i godnie z Uchwałą nr 17/VI/2022 Zarządu Klubu z dnia 01.12.2022 r. należy je uregulować do 15 lutego 2023 r. 

TABELA SKŁADEK na 2023 rok.

Numer konta: 54891500030012400920000010

Klub Strzelectwa Sportowego "OBROŃCA"; ul. Słowackiego 3, 07-405 Troszyn

Więcej »

Wnioski o przedłużenie licencji na 2023 rok

Apelujemy o składanie wniosków o przedłużenie licencji zawodniczej na 2023 rok. Wnioski będą przyjmowane tylko do końca stycznia 2023 roku i należy je składać w formie papierowej w siedzibie KSS "OBROŃCA".  Zawodnikom, którzy zaliczyli wymaganą ilość startów w macierzystym klubie wnioski zostaną wygenerowane z bazy klubowej. W takim przypadku należy zgłosić się celem złożenia podpisu. Zawodnik, który wykonał starty w rożnych klubach wypełnia wniosek osobiście (wniosek do poprania). Wraz z wnioskiem w wersji papierowej należy wnieść opłatę w kwocie 50 zł gotówką w siedzibie Klubu lub na rachunek bankowy Klubu 54 8915 0003 0012 4009 2000 0010 (w tytule wpłaty wpisać: za licencję zawodniczą PZSS 2023). Po złożeniu wniosku i wniesieniu opłaty należy zalogować się na swoje konto w portalu PZSS i przedłużyć licencję. Portal PZSS: https://portal.pzss.org.pl/

Jeżeli będą problemy z zalogowaniem się proszę o kontakt telefoniczny tel.: 602-219-227. Jednym z powodów może być brak adresu e-mail zawodnika w bazie PZSS. W takich sytuacjach dostęp do bazy PZSS nadaje Klub.

UWAGA: Osoby, które zmieniły dane osobowe (adres zameldowania, adres do korespondencji), proszone są o samodzielne wprowadzenie zmian w danych osobowych na portalu PZSS oraz powiadomienie Klubu. Właściwe dane w orzeczeniu PZSS (wersji papierowej licencji) zapobiegnie problemom w organach Policji.

Eugeniusz Stanisław Gorczyca - prezes

Więcej »

Ranking "ZAWODNIK ROKU 2023"

Zachęcamy do rywalizacji o tytuł "ZAWODNIKA ROKU 2023. Liczą się wszystkie punkty zdobyte we wszystkich zawodach w 2023 roku. Regulamin znajduje się w zakładce "Zawody/Regulaminy" na www.obronca.org Zgodnie z regulaminem Rankingu za uzyskane miejsca 1 do 3 nagrody rzeczowe. Będą również dodatkowe nagrody z tzw. losowania (szczegóły w Regulaminie)

RANKING - WYNIK na dzień 15.10.2023 r.

Więcej »