Aktualności

Kurs na PATENT STRZELECKI przeprowadzony będzie 9 i 10 marca 2024 r. w Troszynie o godz. 10,00 do 14,30 (zajęcia teoretyczne) w sali wykładowej ZSP Troszyn oraz 11 i 12 marca w strzelnicy od godz. 17 do 22 (zajęcia praktyczne). Podczas egzaminu będzie uprawniony lekarz. PYTANIA EGZAMINACYJNE

Egzamin 23 marca 2024 r. w Troszynie od godz. 10,00. Rejestracja na egzamin będzie dostepna 9 marca od godz. 20,00. Link do rejestracji na egzamin dostępny będzie na: https://portal.pzss.org.pl/

W kursie na "PATENT STRZELECKI" mogą uczestniczyć  członkowie klubu, którzy dotychczas jeszcze nie uczestniczyli w kursie i nie mają patentu strzeleckiego. Za kurs nie płacimy. Prowadzony jest w ramach tzw. opłaty wpisowego do Klubu, którą każdy wpłaca podczas wstępowania do naszego stowarzyszenia. Obecność na zajęciach jest potwierdzeniem udziału w kursie. UWAGA !!! w czasie stażu każdy uczestnik kursu zobligowany jest uczestniczyć w strzelaniach przygotowujących do części praktycznej egzaminu oraz zaliczyć pozytywnie dwukrotnie strzelanie z każdej z dyscyplin (pistolet, karabin, strzelba) - wg zasad prowadzenia egzaminu.


Powrót