https://www.traditionrolex.com/8

2024-03-09 KURS NA PATENT STRZELECKI - Klub Strzelectwa Sportowego "Obrońca"

Aktualności

Kurs na PATENT STRZELECKI przeprowadzony będzie 29 i 30 czerwca 2024 r. w Troszynie o godz. 10,00 do 14,30 (zajęcia teoretyczne) w sali wykładowej ZSP Troszyn oraz 1 lub 2 lipca w strzelnicy od godz. 17 do 22 (zajęcia praktyczne). . PYTANIA EGZAMINACYJNE

Egzamin planowany na 6 lipca 2024 r. w Troszynie od godz. 10,00. Badania lekarskie: TAK. Do egzaminu można przystąpić po 1 miesiącu od momentu zarejestrowania osoby w portalu PZSS. 

W kursie na "PATENT STRZELECKI" mogą uczestniczyć  członkowie klubu, którzy dotychczas jeszcze nie uczestniczyli w kursie i nie mają patentu strzeleckiego. Za kurs nie płacimy. Prowadzony jest w ramach tzw. opłaty wpisowego do Klubu, którą każdy wpłaca podczas wstępowania do naszego stowarzyszenia. Obecność na zajęciach jest potwierdzeniem udziału w kursie. UWAGA !!! w czasie stażu każdy uczestnik kursu zobligowany jest uczestniczyć w strzelaniach przygotowujących do części praktycznej egzaminu oraz zaliczyć pozytywnie dwukrotnie strzelanie z każdej z dyscyplin (pistolet, karabin, strzelba) - wg zasad prowadzenia egzaminu.


Powrót

https://www.traditionrolex.com/8

https://www.traditionrolex.com/8