Aktualności

CZTERY PORY ROKU - zawody ostatniej szansy w 2023 roku

28 i 29 grudnia 2023 roku w czwartek i piątek od godz. 10,00 do 20,00 można zaliczyć wszystkie brakujące starty. Prawo startu w zawodach mają tylko zawodnicy, którym brakuje tzw. osobostartów do wniosku o licencję zawodniczą na 2023 rok i jednocześnie posiadający licencję zawodniczą PZSS na 2023 rok (po okazaniu). REGULAMIN ZAWODÓW

Nie zwlekaj bo do uzyskania licencji zawodniczej na 2023 rok konieczne będzie przestąpienie do sprawdzianu umiejętności strzeleckich zawodnika a to koszt 100 zł za każdy brakujący start plus koszty amunicji.

Więcej »

2023-12-10 Finały PUCHARU PREZESA

10 grudnia od godz. 9,30 do 13,30 przeprowadzimy Finały Pucharu Prezesa KSS "OBROŃCA" Troszyn w konkurencjach pistoletowych, rewolwerowych oraz karabinowych. Do finału w każdej konkurencji kwalifikuje się i bierze udział tylko pięciu zawodników z najwyższą średnią z trzech startów (najwyższe wyniki) tej samej konkurencji na zawodach klubowych: "Powitanie Wiosny", Zawody otwarte z. o. Święta Narodowego 3 Maja, "Powitanie Lata", "Turniej Kurpiowski", "Turniej Niepodległości", "Turniej Mikołajkowy". Lista zakwalifikowanych do Finału zamieszczona będzie na stronie internetowej Klubu w dniu 5 grudnia 2023 r. Regulamin w zakłądce "Kalendarz zawodów".

Więcej »

Wnioski o przedłużenie licencji na 2024 rok

Apelujemy o składanie wniosków o przedłużenie licencji zawodniczej na 2024 rok. Wnioski będą przyjmowane tylko do końca stycznia 2024 roku i należy je składać w formie papierowej w siedzibie KSS "OBROŃCA" lub przesłać skan w formacie "pdf".  Zawodnikom, którzy zaliczyli wymaganą ilość startów w macierzystym klubie wnioski są wygenerowane z bazy klubowej. W takim przypadku należy zgłosić się celem złożenia podpisu. Zawodnik, który wykonał starty w rożnych klubach wypełnia wniosek osobiście (wniosek do poprania). Wraz z wnioskiem w wersji papierowej lub przesłanym skanem na email Klubu należy wnieść opłatę w kwocie 50 zł gotówką w siedzibie Klubu lub na rachunek bankowy Klubu 54 8915 0003 0012 4009 2000 0010 (w tytule wpłaty wpisać: za licencję zawodniczą PZSS 2024). Po złożeniu wniosku i wniesieniu opłaty należy zalogować się na swoje konto w portalu PZSS (po 1 listopada b.r.) i przedłużyć licencję. Portal PZSS: https://portal.pzss.org.pl/

Jeżeli będą problemy z zalogowaniem się proszę o kontakt telefoniczny tel.: 602-219-227. Jednym z powodów może być brak adresu e-mail zawodnika w bazie PZSS. W takich sytuacjach dostęp do bazy PZSS nadaje Klub.

UWAGA: Osoby, które zmieniły dane osobowe (adres zameldowania, adres do korespondencji), proszone są o samodzielne wprowadzenie zmian w danych osobowych na portalu PZSS oraz powiadomienie Klubu. Właściwe dane w orzeczeniu PZSS (wersji papierowej licencji) zapobiegnie problemom w organach Policji.

Eugeniusz Stanisław Gorczyca - prezes

Więcej »

Ranking "ZAWODNIK ROKU 2023"

Zachęcamy do rywalizacji o tytuł "ZAWODNIKA ROKU 2023. Liczą się wszystkie punkty zdobyte we wszystkich zawodach w 2023 roku. Regulamin znajduje się w zakładce "Zawody/Regulaminy" na www.obronca.org Zgodnie z regulaminem Rankingu za uzyskane miejsca 1 do 3 nagrody rzeczowe. Będą również dodatkowe nagrody z tzw. losowania (szczegóły w Regulaminie)

RANKING - WYNIK na dzień 12.11.2023 r.

Więcej »

Przedstawiamy ofertę odsprzedaży używanej broni palnej. Licytacja zakończona. Sprzedaż w cenach określonych w załączniku. Broń można oglądać w dniach, kiedy czynna jest strzelnica. WYKAZ BRONI

Więcej »

Zmiana w ustawie o broni i amunicji

W związku z nowelizacją ustawy z dnia 21 maja 1999 roku o broni i amunicji dokonanej na podstawie art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 26 stycznia 2023 roku o zmianie ustaw w celu likwidowania zbędnych barier administracyjnych i prawnych informujemy, że zgodnie z zapisami w/w ustawy staż członkowski w klubie przed przystąpieniem do egzaminu na patent strzelecki został skrócony do jednego miesiąca. Pozostałe wymagania przystąpienia do egzaminu pozostają bez zmian

Więcej »

2023-09-05 Zmiana w uchwale Zarządu Klubu dot. opłaty wpisowego

W dniu 5 września Zarząd Klubu dokonał zmiany w Uchwale Nr 17/VI/2023 z dnia 1 grudnia 2022 r. w sprawie składek członkowskich w 2023 roku. Wpisowe do Klubu na takich samych zasadach jak osoby w wieku powyżej 65 lat, studenci w wieku do 24 lat, członkowie organizacji proobronnych oraz służby mundurowe wpłacają również nowowstępujący do Klubu - osoby zaliczone do grona najbliższych członka KSS "OBROŃCA" w Troszynie posiadającego licencję zawodniczą PZSS. W ramach wpisowego Zarząd Klubu organizuje kurs na PATENT STRZELECKI wg programu kursu (szkolenia wstępnego) Polskiego Związku Strzelectwa Sportowego.

Więcej »