Aktualności

Na strzelnicy sportowej w Troszynie przy ul. Słowackiego 3 rozpocznie się kurs na "PATENT STRZELECKI". W kursie mogą uczestniczyć  członkowie klubu. Kurs trwa 20 godzin tj. cztery spotkania po pięć godzin.

Temat: 24.09.2017 r. "Przepisy regulujące uprawianie strzelectwa sportowego: ustawa o sporcie, ustawa o broni i amunicji (patent, licencja, regulaminy PZSS)" - 5 godzin.

Kolejne terminy zajęć ustalą słuchacze.

Ewentualne zapytania prosimy kierować telefonicznie na 602219227 lub e-mail: biuro@obronca.org


Powrót