Aktualności

Wznawiamy pracę strzelnicy zgodnie z harmonogramem - zakładka "Oferta"/"Strzelnica" i poniższymi zasadami:

Wchodząc na strzelnicę oraz przebywając na terenie strzelnicy każda osoba ma obowiązek nosić ochronę ust i nosa (maseczka lub przyłbica) oraz rękawiczki ochronne. Wskazane jest posiadanie własnych ochronników słuchu.
Wchodząc na strzelnicę oraz wychodząc każda osoba ma obowiązek dokonać dezynfekcji rąk w przewidzianym do tego miejscu.

Na stanowisku strzeleckim istnieje możliwość zdjęcia maseczki/przyłbicy dla osób strzelających z własnej broni.

Prowadzący strzelenie nie wpuszcza na obiekt osób wykazujących objawy grypopodobne.


Powrót