Aktualności

Kurs na PATENT STRZELECKI - 4 i 5 kwietnia 2020 r. (sobota i niedziela) od godz. 9,00 do 14,30 zajęcia teoretyczne i 17 kwietnia (piątek) od godz. 17 do 22 zajęcia praktyczne. Egzamin odbędzie się w dniu 25 kwietnia o godz. 10,00 w Troszynie. Członków Klubu uczestniczących w kursie prosimy o odebranie karty sprawdzianów strzeleckich do zaliczenia w czasie stażu przed rozpoczęciem kursu. Każdy z uczestników kursu w czasie stażu pod nadzorem instruktora wykonuje sprawdziany strzeleckie i ma w tym celu do wykorzystania 50 szt. amunicji 5,6 mm oraz 10 szt. 12/70.

Internetowy kurs na patent strzelecki: www.patentstrzelecki.eu

Zapytania i zgłoszenia prosimy kierować telefonicznie na 602219227 lub e-mail: biuro@obronca.org


Powrót