Aktualności

Na podstawie § 18 pkt 1 ppkt 16 Statutu Klubu Zarząd KSS "OBROŃCA" w Troszynie zwołuje na dzień 25 października o godzinie 11,00 Walne Sprawozdawczo - Wyborcze Zebranie Członków.

PORZĄDEK OBRAD

REGULAMIN OBRAD 


Powrót