Aktualności

UWAGA ! nie koliduje to z korzystaniem ze strzelnicy przez członków klubu i inne osoby.

W niżej wymienionych terminach w czasie pracy strzelnicy:

27 i 28 stycznia; 14 i 15 lutego; 17 i 18 lutego oraz 16 i 17 marca

odbędą się sprawdziany praktyczne umiejętności strzeleckich z osobami, które nieudokumentowały udziału we współzawodnictwie sportowym w 2023. Wybór terminu należy do zawodnika. (Podstawa prawna: § 7 pkt. 8 Regulaminu PZSS przyznawania i pozbawiania licencji zawodniczych uprawniających do uczestnictwa we współzawodnictwie sportowym w dyscyplinach wchodzących w skład sportu strzeleckiego). REGULAMIN


Powrót