https://www.traditionrolex.com/8

2023-10-08 KURS SĘDZIEGO STRZELECTWA SPORTOWEGO - Klub Strzelectwa Sportowego "Obrońca"

Aktualności

Zapraszamy do wzięcia udziału w kursie na sędziego strzelectwa sportowego osoby, które chcą nabyć uprawnienia sędziego klasy III, jak również osoby chcące podnieść aktualną klasę sędziowską.

Osoby, które ukończą ten kurs będą miały możliwość sędziowania podczas zawodów organizowanych przez KSS "OBROŃCA" Troszyn a także w innych klubach w celu zdobywania punktów potrzebnych do podniesienia klasy sędziowskiej.

Miejsce szkolenia: Strzelnica KSS "OBROŃCA" Troszyn. ul. Słowackiego 3, 07-405 Troszyn
Termin szkolenia: 08.10.2023r. (niedziela) w godz. 15:00-21:00
Koszt szkolenia: 300zł (cena zawiera opłatę za licencję sędziowską) płatne przelewem na rachunek bankowy Klubu lub gotówką (kartą płatniczą) w dniu kursu.

Kurs prowadzony jest zgodnie z programem Polskiego Związku Strzelectwa Sportowego.

Po zakończonym kursie otrzymujecie Państwo Licencję Sędziego Strzelectwa Sportowego klasy III w specjalnościach sędziowskich: PISTOLET, KARABIN, STRZELBA wydaną przez Polski Związek Strzelectwa Sportowego.

Licencja uprawnia do pełnienia oficjalnych funkcji sędziowskich w charakterze asystenta podczas wszystkich zawodów strzeleckich na terenie kraju.

Wymagania:

• ukończone 18 lat,
• wypełnienie zgłoszenia
• wypełnienie wniosku o wydanie licencji sędziego strzelectwa sportowego PZSS (tu WNIOSEK)i przesłanie podpisanego skanu na adres e-mail: Oryginał wydrukowany jednostronnie należy dostarczyć w dniu kursu,
• dostarczenie w dniu kursu 1 zdjęcia podpisanego imieniem i nazwiskiem oraz nr PESEL na odwrocie (niezbędne do wydania licencji sędziowskiej)
• dokonanie opłaty za kurs.


Powrót

https://www.traditionrolex.com/8

https://www.traditionrolex.com/8