Aktualności

28 i 29 grudnia 2023 roku w czwartek i piątek od godz. 10,00 do 20,00 można zaliczyć wszystkie brakujące starty. Prawo startu w zawodach mają tylko zawodnicy, którym brakuje tzw. osobostartów do wniosku o licencję zawodniczą na 2023 rok i jednocześnie posiadający licencję zawodniczą PZSS na 2023 rok (po okazaniu). REGULAMIN ZAWODÓW

Nie zwlekaj bo do uzyskania licencji zawodniczej na 2023 rok konieczne będzie przestąpienie do sprawdzianu umiejętności strzeleckich zawodnika a to koszt 100 zł za każdy brakujący start plus koszty amunicji.


Powrót