Aktualności

W dniu 5 września Zarząd Klubu dokonał zmiany w Uchwale Nr 17/VI/2023 z dnia 1 grudnia 2022 r. w sprawie składek członkowskich w 2023 roku. Wpisowe do Klubu na takich samych zasadach jak osoby w wieku powyżej 65 lat, studenci w wieku do 24 lat, członkowie organizacji proobronnych oraz służby mundurowe wpłacają również nowowstępujący do Klubu - osoby zaliczone do grona najbliższych członka KSS "OBROŃCA" w Troszynie posiadającego licencję zawodniczą PZSS. W ramach wpisowego Zarząd Klubu organizuje kurs na PATENT STRZELECKI wg programu kursu (szkolenia wstępnego) Polskiego Związku Strzelectwa Sportowego.


Powrót