https://www.traditionrolex.com/8

Wnioski o przedłużenie licencji na 2024 rok - Klub Strzelectwa Sportowego "Obrońca"

Aktualności

Apelujemy o składanie wniosków o przedłużenie licencji zawodniczej na 2024 rok. Wnioski należy je składać w formie papierowej w siedzibie KSS "OBROŃCA" lub przesłać skan w formacie "pdf".  Zawodnikom, którzy zaliczyli wymaganą ilość startów w macierzystym klubie wnioski są wygenerowane z bazy klubowej. W takim przypadku należy zgłosić się celem złożenia podpisu. Zawodnik, który wykonał starty w rożnych klubach wypełnia wniosek osobiście (wniosek do pobrania). Wraz z wnioskiem w wersji papierowej lub przesłanym skanem na email Klubu należy wnieść opłatę w kwocie 50 zł gotówką w siedzibie Klubu lub na rachunek bankowy Klubu 54 8915 0003 0012 4009 2000 0010 (w tytule wpłaty wpisać: za licencję zawodniczą PZSS 2024). Po złożeniu wniosku i wniesieniu opłaty należy zalogować się na swoje konto w portalu PZSS i przedłużyć licencję. Portal PZSS: https://portal.pzss.org.pl/

Jeżeli będą problemy z zalogowaniem się proszę o kontakt telefoniczny tel.: 602-219-227. Jednym z powodów może być brak adresu e-mail zawodnika w bazie PZSS. W takich sytuacjach dostęp do bazy PZSS nadaje Klub.

UWAGA: Osoby, które zmieniły dane osobowe (adres zameldowania, adres do korespondencji), proszone są o samodzielne wprowadzenie zmian w danych osobowych na portalu PZSS oraz powiadomienie Klubu. Właściwe dane w orzeczeniu PZSS (wersji papierowej licencji) zapobiegnie problemom w organach Policji.

Eugeniusz Stanisław Gorczyca - prezes

 

 


Powrót

https://www.traditionrolex.com/8

https://www.traditionrolex.com/8