Aktualności

Zapraszamy Członków klubów strzeleckich, pracowników służb mundurowych i osoby posiadające legitymację osoby dopuszczonej do posiadania broni. Program kursu obejmuje 24 godziny lekcyjne i przeprowadzony będzie w dniach: 23 lutego od godz. 17,00 do 21,55; 24 lutego od godz. 9,00 do 17,25 oraz 25 lutego od godz. 9,00 do 15,45.

Opłata za kurs wynosi 350 zł + 100 zł legitymacja. Płatne przelewem na rachunek bankowy Klubu lub gotówką (kartą płatniczą) w dniu rozpoczęcia szkolenia.


Powrót