Aktualności

Od 13 stycznia każdy piątek od godz. 17,00 do 21,00 uruchamiany jest jako dodatkowy dzień pracy strzelnicy tylko osobom z własną bronią i amunicją. Wraz ze wzrostem zainteresowania dzień ten będzie ogólodostępny.

Treningi Sekcji Strzelań Dynamicznych od 10 stycznia będą prowadzone w każdy wtorek od godz. 18,00 do 22,00.


Powrót