Aktualności

17 marca (piatek) o godz. 16,30 we współpracy z NIEPUBLICZNĄ PLACÓWKĄ KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO "JANKOR" (RSPO 478472) rozpoczynamy Kurs instruktorów strzelectwa. Program kursu zawierał będzie uprawnienia prowadzącego strzelanie (24 godziny lekcyjne). Osoby posiadające już to uprawnienie zwolnione są z tych zajęć. Całość kursu trwa 6 dni (60 godzin lekcyjnych). Szóstym dniem jest praktyka w roli instruktora w strzelnicy KSS "OBROŃCA" w Troszynie. Możliwe jest uczestniczenie tylko w części kursu tj. prowadzącego strzelanie.

UWAGA: w przypadku małej ilości zgłoszeń na pełny zakres kursu przeprowadzimy tylko kurs na uprawnienia prowadzącego strzelenie.

 

Terminy:

17 marca (piątek) godz. 16,30-22,00

18 marca (sobota) godz. 9,00-18,30

19 marca (niedziela) godz. 9,00-18,30

25 marca (sobota) godz. 9,00-18,30

26 marca (niedziela) godz. 9,00-18,30

+ jeden dzień praktyki w roli instruktora w strzelnicy KSS "OBROŃCA" w Troszynie

zajecia w dniach 18 i 19 marca zawierają kurs PROWADZĄCEGO STRZELANIE wg programu szkolenia PZSS

Warunkiem ukończenia kursu jest uzyskanie oceny pozytywnej z egzaminu końcowego.

Po zakończeniu kursu szkolony otrzyma:

1) Zaświadczenie Ministerstwa Edukacji Narodowej o ukończeniu kursu instruktora strzelectwa.

2) Legitymację instruktora strzelectwa.

3) Uprawnienia prowadzącego strzelanie może być nadane osobie, która spełnia łącznie następujące warunki:

a) ukończyła 21 lat;

b) odbyła co najmniej 24-godzinne przeszkolenie wg regulaminu PZSS;

c) posiada:

- patent strzelecki lub

- pozwolenie na broń lub

- dopuszczenie do posiadania broni i licencję sędziego lub

- dopuszczenie do posiadania broni i licencję zawodnika

d) osoba niespełniająca któregoś z warunków w pkc. C, może otrzymać uprawnienie prowadzącego strzelanie jeżeli jest pracownikiem służb mundurowych i posiada przydzieloną broń służbową lub była pracownikiem tych służb i posiada legitymację osoby dopuszczonej do posiadania broni.

 


Powrót