Aktualności

Wnioski o licencje zawodnicze na 2018 rok należy składać w siedzibie KSS "Obrońca".

Zawodnikom, którzy zaliczyli wymaganą ilość startów w macierzystym klubie wnioski zostaną wygenerowane z bazy klubowej. W takim przypadku należy zgłosić się celem złożenia podpisu. Zawodnik, który wykonał starty w rożnych klubach wypełnia wniosek osobiście (wniosek do poprania poniżej).

Wraz z wnioskiem należy wnieść opłatę w kwocie 50 zł na rachunek bankowy Klubu 54 8915 0003 0012 4009 2000 0010 ( w tytule wpłaty wpisać: za licencję zawodniczą PZSS 2018) lub gotówką w siedzibie Klubu.

UWAGA: Osoby, które zmieniły dane osobowe (adres zameldowania, adres do korespondencji), proszone są o wypełnienie wniosku o wprowadzenie zmian w danych osobowych. Wniosek dostarczyć osobiście lub przysłać pocztą do siedziby Klubu. Właściwe dane w orzeczeniu PZSS (wersji papierowej licencji) zapobiegnie problemom w organach Policji.

Eugeniusz Stanisław Gorczyca - prezes

Do pobrania:
Wniosek o przedłużenie licencji zawodniczej

Wniosek o wprowadzenie zmian w danych osobowych

Można już odebrać klubowe kalendarze ścienne na 2018 rok z informacją o terminach zawodów.


Zapraszamy na otwarte zawody strzeleckie - dynamiczne 17 lutego (sobota) od godz. 10,00 do 15,00. Udział w zawodach dynamicznych zalicza dwa osobostarty (pistolet i karabin) do licencji zawodniczej na 2019 rok.  Więcej w regulaminie zawodów w zakładce "Zawody".

Jednocześnie informujemy, że nie ma innej możliwości zaliczenia obowiązujących startów w zawodach w 2018 roku jak tylko w czasie zawodów wynikających z kalendarza na 2018 rok w macierzystym klubie lub na strzelnicach innych klubów.

Eugeniusz Stanisław Gorczyca - prezes


W dniach 20 i 21 stycznia przeprowadziliśmy zawody strzeleckie 26 Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy jako wsparcie dla wyrównania szans w leczeniu noworodków. Tradycyjnie KSS "OBROŃCA" w Troszynie wspiera działania WOŚP poprzez nieodpłatne przekazywanie do licytacji kart startowych uprawniających do startu w zawodach strzeleckich. W 2018 roku przekazaliśmy do Sztabu w Różanie 25 szt. takich kart a do Sztabu w Goworowie 20 szt. kart.

W zakładce "Zawody/komunikaty" zamieszczony jest protokół z Rezultatów. Zawodnicy za miejsca od 1 do 3 otrzymują trofea i za miejsca od 1 do 5 dyplomy. Do odbioru nagród  zapraszamy zawodników od 3 lutego 2018 roku.


W dniu 27 i 28 stycznia 2018 roku (sobota i niedziela) od godz. 10 do 17 odbędzie się sprawdzian praktyczny umiejętności strzeleckich z osobami, które nieudokumentowały udziału we współzawodnictwie sportowym w 2017 roku.

Podstawa prawna: § 7 pkt. 8 Regulaminu PZSS przyznawania i pozbawiania licencji zawodniczych uprawniających do uczestnictwa we współzawodnictwie sportowym w dyscyplinach wchodzących w skład sportu strzeleckiego. REGULAMIN


14 stycznia 2018 roku przeprowadziliśmy otwarte zawody strzeleckie "XVIII urodziny KSS "OBROŃCA" w Konkurencjach: Psp10; Pcz10; Ksp10.

Nagrodę specjalną: szablę urodzinową (za najwyższy wynik - suma wyników trzech konkurencji) wygrał Hubert GOŁĘBIEWSKI - "OBROŃCA" Troszyn - wynikiem 261 punktów.

GRATULUJEMY !!!