Aktualności

2019-06-13 Czwartkowe zawody strzeleckie - pistolet dynamiczny

Zapraszamy na czwartkowe zawody strzeleckie - dynamiczne. Konkurencja: pistolet centralnego zapłonu. Regulamin zawodów w zakładce "Zawody".

Więcej »

2019-06-01 Zawody strzeleckie z okazji Dnia Dziecka

Zapraszamy dzieci w wieku do 18 lat wraz z rodzicem lub prawnym opiekunem na Wystrzałowy Dzień Dziecka w Troszynie 1 czerwca od godz. 10 do 16. Należy posiadać przy sobie dokumenty tożsamości. Zawody odbędą się w konkurencji karabin sportowy kal. 5.6 mm. Start w zawodach nieodpłatny w ramach pozyskanych środków finansowych z 1 % podatku należnego Urządowi Skarbowemu dla Organizacji Pożytku Publicznego. Proszę zapoznać się ze szczegółowym Regulaminem zawodów - zakładka "Zawody". REZULTATY  z zawodów w zakładce "Zawody". Trofea i dyplomy z miejsca od 1 do 6 będą do odbioru w sobotę lub niedzielę 8 lub 9 czerwca w strzelnicy. Zapraszamy.

Zarząd KSS "OBROŃCA" Troszyn

Więcej »

Składki członkowskie w 2019 roku

Wysokość składki członkowskiej na 2019 rok wynosi:

320 zł - składka członkowska 2019

160 zł - składka członkowska 2019 (osoby w wieku powyżej 65 lat i studenci w wieku do 24 lat)

80 zł - składka członkowska 2019 (uczniowie lub studenci w wieku do 20 lat)

40 zł - składka kolekcjonerska 2019

W ramach opłaconej składki członkowskiej zawodnik jest ubezpieczony od NNW, odprowadzona jest składka do Wojewódzkiego Związku Strzelectwa Sportowego i korzysta ze strzelnicy bez dodatkowych opłat.

Przypominamy, że składki należy wpłacać od 1 stycznia do 15 lutego 2019 roku na rachunek bankowy klubu lub gotówką w siedzibie klubu.

Numer konta: 54891500030012400920000010

Klub Strzelectwa Sportowego "OBROŃCA"

ul. Słowackiego 3, 07-405 Troszyn

Więcej »

PZSS wprowadził nowe zasady przedłużania licencji na 2019 rok

Polski Związek Strzelectwa Sportowego wprowadził nowe zasady obiegu dokumentów. Członkowie Klubu proszeni są o zapoznanie się z zasadami zamieszczonymi na www.pzss.org.pl 

Proszę wejść na portal: https://portal.pzss.org.pl/

LONGIN: Twój adres email, HASŁO: Twój PESEL.

Jeżeli będą problemy z zalogowaniem się proszę o kontakt telefoniczny tel.: 602-219-227. Jednym z powodów może być brak adresu e-mail zawodnika w bazie PZSS. W takich sytuacjach dostęp do bazy PZSS nadaje Klub.

UWAGA !

wnioski o przedłużenie licencji zawodniczej na 2019 rok składamy wg dotychczasowych zasad. Po złożeniu wniosku i wniesieniu opłaty w kwocie 50 zł w siedzibie klubu na rok 2019 należy zalogować się na swoje konto w ww. portalu i przedłużyć licencję. Więcej - rozwiń treść.

wnioski o nadanie licencji zawodniczej po raz pierwszy, które zostały wygenerowane z Portalu Informatycznego PZSS należy dostarczyć również w wersji papierowej do biura PZSS.

Więcej »

1% podatku należnego Urzędowi Skarbowemu przekaż do Klubu

KRS: 0000122834

Klub posiada status Organizacji Pożytku Publicznego. Wesprzyj działalność KSS "OBROŃCA" przekazując 1 % swojego podatku w rocznym rozliczeniu PIT. Środki finansowe pozyskane z 1% przeznaczamy na nieodpłatną działalność statutową skierowaną do młodzieży i inne przedsięwzięcia ze sfery pożytku publicznego np.: zawody powszechne "10 strzałów ku chwale Ojczyzny", zawody strzeleckie z okazji Dnia Dziecka, strzelania i zawody harcerzy oraz Związków strzeleckich "STRZELEC", zawody darczyńców 27 Finału WOŚP, współorganizacja projektu dla Pań p.n.: "Bądź Bezpieczna" itd.

Więcej »

Sekcja Strzelań Dynamicznych

W ramach Klubu działalność rozpoczęła Sekcja Strzelań Dynamicznych. Wszystkie osoby zainteresowane rozwijaniem swoich umiejętności strzeleckich pod kątem strzelectwa dynamicznego zapraszamy do zakładki "Dynamiczne", gdzie znajdziecie informacje o działalności oraz organizowanych przez Sekcję wydarzeniach.

Więcej »

2019-05-09 Czwartkowe zawody strzeleckie - dynamiczne (dwubój)

Zapraszamy na czwartkowe zawody strzeleckie - dynamiczne (dwubój). Konkurencja: karabin centralnego zapłonu i strzelba gładkolufowa. Regulamin zawodów w zakładce "Zawody". Instruktażowy przebieg najbliższych czwartkowych zawodów dynamicznych pt: "Nie daj się pogryźć zombi"

Więcej »